ثبت نام ورزشکاران هیئت تهران

بخش اول

  • کاربر گرامی! همه مقادیر خواسته شده را با دقت کامل در فیلدهای مورد نظر وارد کنید.
 

بخش دوم

  • لطفاً تصویر اسکن مدارک زیر را به پیوست ارسال کنید.
 

امضا و ارسال فرم