در باره ما، اهداف و رویکردها

هیأت ورزش نابینایان استان تهران در دو بعد ورزش همگانی و ورزش قهرمانی، در تلاش است زمینه را برای رشد و پیشرفت نابینایانی که قصد دارند در رشته های مختلف ورزشی فعالیت کنند، فراهم کنند.

مجموعه ورزشی شهید هرندی با داشتن زمین های تخصصی برای رشته هایی چون گلبال، فوتبال پنج نفره، جودو، سالن بدنسازی، سالن ورزش های رزمی، استخر، هتل اختصاصی و پیست دو، می تواند فرصت حضور همه نابینایان و کم بینایانی که قصد دارند به سمت ورزش حرفه ای روی آورند و نیاز های آنها در این ارتباط را تأمین کند.

در بعد ورزش همگانی نیز گشت های تفریحی و تور های کوه پیمایی یک روزه، یکی دیگر از فعالیت های باشگاه هرندی برای نابینایان است.

باشگاه هرندی همچنین میزبان همه ورزشکاران برای استفاده از زمین چمن مصنوعی، پیست تارتان برای دو، سالن فوتسال، شیاپچانگ برای رشته های چون کاراته و تکواندو، و تشک تاتامی برای آموزش رشته جودو است.