اطلاعات و امکانات باشگاه هرندی

از طریق لینک های زیر، می توانید به اطلاعات کاملی از بخش های مختلف مجموعه ورزشی شهید هرندی دسترسی یابید. ضمن اینکه تصاویر بخش های مختلف نیز قابل مشاهده است.

آدرس و شماره تلفن

استخر هرندی

زمین چمن و پیست دو و میدانی هرندی

سالن بدن سازی آقایان و بانوان هرندی

سالن جودو

سالن چند منظوره فوتسال، والیبال و بسکتبال هرندی

سالن گلبال هرندی

سالن ورزشهای رزمی هرندی

مشخصات مجموعه ورزشی شهید هرندی

هتل هرندی