زمین چمن و پیست دو و میدانی هرندی

زمین چمن مجموعه ورزشی شهید هرندی از نوع چمن مصنوعی بوده و در کنار آن، لاین های استاندارد برای ورزش دو قرار دارد. عرض زمین چمن ۶۶ متر و طول آن ۱۰۴ متر است. زمینی کاملاً استاندارد و با کیفیت که می تواند میزبان شهروندان تهرانی برای برگزاری مسابقات فوتبال باشد. مساحت کل زمین چمن به همراه پیست و حاشیه های همراه آن، بالغ بر ۹۰۰۰ متر مربع است.