استخر هرندی

استخر هرندی که مجموعه کل مساحت آن ۸۰۰ متر است، دارای امکاناتی همچون جکوزی، سونای بخار و خشک است. اندازه استخر هرندی، ۱۲٫۵ در ۲۵ متر است.