سالن بدن سازی آقایان و بانوان هرندی

مجموعه ورزشی هرندی دارای دو سالن مجزا بدنسازی به مساحت ۱۵۰ متر برای آقایان و بانوان است. این سالن مجهز به ست کامل تجهیزات ویژه بدنسازی است.