قوانین و مقررات رشته های مختلف ورزشی

به زودی در این بخش، جدیدترین قوانین رشته های مختلف ورزشی ویژه نابینایان بر حسب آخرین اطلاعات فدراسیون جهانی نابینایان ایبسا، قرار خواهد گرفت.