انجمنهای ورزشی هیئت نابینایان تهران

در این بخش، نام رؤسای انجمن های هیئت ورزش نابینایان استان تهران به همراه شماره تماس آنها قرار دارد.
کلیه ورزشکاران، مربیان و علاقمندان به رشته های مختلف ورزش نابینایان می توانند با رؤسای انجمن های هیأت تهران در ارتباط باشند.

انجمن فوتبال پنج نفره

رئیس انجمن: آقای مجتبی مرادی.
شماره تماس: ۰۹۱۲۲۰۳۸۸۴۳

انجمن دو و میدانی

رئیس انجمن: خانم هاجر تکتاز.
شماره تماس: ۰۹۱۲۶۸۵۳۵۴۲

انجمن بولینگ

رئیس انجمن: آقای فریدون اسدی

شماره تماس: ۰۹۱۰۴۵۳۱۷۱۷

انجمن شنا

رئیس انجمن: آقای سعید آذرخوش.
شماره تماس: ۰۹۱۲۴۲۸۲۲۰۴
نایب رئیس: خانم شهناز مرادی.
شماره تماس: ۰۹۱۲۲۰۷۷۰۱۶

انجمن جودو

رئیس انجمن: آقای هاشم گل کار.
شماره تماس: ۰۹۱۹۳۷۷۲۴۱۴

انجمن شطرنج

رئیس انجمن: آقای رستم دویستی.
شماره تماس: ۰۹۱۹۵۷۵۰۹۱۹

انجمن گلبال

دبیر انجمن: آقای علی نعمتی.
شماره تماس: ۰۹۱۲۲۰۷۷۰۳۰

دبیر هیئت

دبیر هیئت نابینایان استان تهران: آقای مهرداد صادقی.
شماره تماس: ۰۹۱۹۳۲۰۰۵۶۸

نایب رئیس بانوان

نایب رئیس بانوان هیئت نابینایان استان تهران: خانم لیلا نعیم آبادی.
شماره تماس: ۰۹۱۱۹۰۰۰۶۳۵

مسئول کمیته فنی

مسئول کمیته فنی هیئت نابینایان استان تهران: آقای رضا دهقان.
شماره تماس: ۰۹۱۲۲۰۶۲۰۲۸