دومين دوره كوهنوردي نابينايان و كم بينايان

 

هيات نابينايان و كم بينايان استان تهران در نظر دارد براي عزيزان نابينا وكم بينا دومين دوره كوهنوردي به روستاي سنگان سمت جاده امامزاده داوود در روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۵/۹۴  برگزار نمايد .

ازكليه عزيزان نابينا و كم بينا تقاضا ادامه مطلب

برگزاري پاراالمپياد ورزشي معلولين سازمان ورزش شهرداري تهران

 

رشته هاي ورزشي ، محل برگزاري ، ميزبان ، تاريخ اجرا و گروه معلوليتي مربوطه درمسابقات پاراالمپياد سال ۹۴ سازمان ورزش شهرداري تهران به شرح ذيل مي باشد .

الف : شطرنج ،ويژه افراد با معلوليت جسمي – حركتي (جانباز ادامه مطلب

مسابقات فصلی شطرنج

بسمه تعالي

اولین دوره مسابقات فصلی شطرنج  نابینایان و کم بینایان استان تهران به مناسبت ميلاد با سعادت حضرت فاطمه الزهرا(ص) در روز جمعه مورخ ۹۴/۱/۲۸ در استاديوم جانبازان و نابينايان شهيد هرندي با حضور ۳۲شركت كننده برگزار گرديد .

ادامه مطلب

مسابقات فصلی شطرنج

 

بسمه تعالي

 

اولین دوره مسابقات فصلی شطرنج  نابینایان و کم بینایان استان تهران به مناسبت ميلاد با سعادت حضرت فاطمه الزهرا(ص) در روز جمعه مورخ ۹۴/۱/۲۸ در استاديوم جانبازان و نابينايان شهيد هرندي با حضور ۳۲شركت كننده برگزار گرديد ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي شطرنج هيات نابينايان و كم بينايان

هيئت ورزشهای  نابينايان وكم بينايان استان تهران  درنظر دارد بعد از ماه مبارك رمضان زير نظر مربي ،دوره آموزشي شطرنج آقايان و بانوان دراستاديوم شهيد هرندي  برگزار نمايد.
از كليه عزيزان نابينا و كم بينا تقاضا مي شود تا پايان ماه ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي شطرنج هيات نابينايان و كم بينايان

هيئت ورزشهای  نابينايان وكم بينايان استان تهران  درنظر دارد بعد از ماه مبارك رمضان زير نظر مربي ،دوره آموزشي شطرنج آقايان و بانوان دراستاديوم شهيد هرندي  برگزار نمايد.
از كليه عزيزان نابينا و كم بينا تقاضا مي شود تا پايان ماه ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي گلبال آقایان

هيئت ورزشهای نابينايان و كم بينايان استان تهران درنظر دارد، از ابتدای مردادماه در روزهاي فرد (يكشنبه ،سه شنبه،پنجشنبه )ساعت

۱۵ الي ۱۷ زير نظر مربی ، دوره آموزشي گلبال آقایان برگزار نمايد .

ازعزيزان نابينا و كم بينا تقاضا ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي گلبال آقایان

هيئت ورزشهای نابينايان و كم بينايان استان تهران درنظر دارد، از ابتدای مردادماه در روزهاي فرد (يكشنبه ،سه شنبه،پنجشنبه )ساعت

۱۵ الي ۱۷ زير نظر مربی ، دوره آموزشي گلبال آقایان برگزار نمايد .

ازعزيزان نابينا و كم بينا تقاضا ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي دوومیدانی آقایان

هيئت ورزشهای نابينايان وكم بينايان استان تهران درنظر دارد ، از ابتدای مردادماه درروزهاي زوج (شنبه ،دوشنبه چهارشنبه) ساعت ۱۷ الی

۱۸:۳۰، دوره آموزشي دووميداني آقايان  برگزار نمايد.

ازعزيزان نابينا و كم بينا تقاضا مي شود تا پايان تیرماه ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي دوومیدانی آقایان

هيئت ورزشهای نابينايان وكم بينايان استان تهران درنظر دارد ، از ابتدای مردادماه درروزهاي زوج (شنبه ،دوشنبه چهارشنبه) ساعت ۱۷ الی

۱۸:۳۰، دوره آموزشي دووميداني آقايان  برگزار نمايد.

ازعزيزان نابينا و كم بينا تقاضا مي شود تا پايان تیرماه ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي گلبال بانوان

هيئت ورزشهای نابينايان و كم بينايان در نظر دارد، از ابتدای مرداد ماه در روزهاي زوج (شنبه،دوشنبه ،چهارشنبه ) ساعت ۱۴ الي ۱۶ ، دوره

آموزشي گلبال بانوان برگزار نمايد .

ازعزيزان نابينا و كم بينا تقاضا مي شود تا ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي گلبال بانوان

هيئت ورزشهای نابينايان و كم بينايان در نظر دارد، از ابتدای مرداد ماه در روزهاي زوج (شنبه،دوشنبه ،چهارشنبه ) ساعت ۱۴ الي ۱۶ ، دوره

آموزشي گلبال بانوان برگزار نمايد .

ازعزيزان نابينا و كم بينا تقاضا مي شود تا ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي فوتبال ۵ نفره

هيئت نابينايان وكم بينايان درنظر دارد ، از ابتدای مردادماه دوره آموزشي فوتبال ۵ نفره آقايان را دراستاديوم شهيد هرندي برگزار نمايد.

ازعزيزان نابينای B1 تقاضا مي شود تا پايان تیرماه جهت ثبت نام  با شماره تلفن ۵۵۱۵۵۵۵۵ دفتر هيات ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي فوتبال ۵ نفره

هيئت نابينايان وكم بينايان درنظر دارد ، از ابتدای مردادماه دوره آموزشي فوتبال ۵ نفره آقايان را دراستاديوم شهيد هرندي برگزار نمايد.

ازعزيزان نابينای B1 تقاضا مي شود تا پايان تیرماه جهت ثبت نام  با شماره تلفن ۵۵۱۵۵۵۵۵ دفتر هيات ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي شنای بانوان

هيئت نابينايان و كم بينايان استان تهران درنظر دارد، از ابتدای مرداد ماه  دوره آموزشي  شنای بانوان  را در استخر پردیس برگزار نمايد.

از عزيزان نابينا و كم بينا تقاضا مي شود تا پايان تیرماه جهت ثبت نام  با شماره ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي شنای بانوان

هيئت نابينايان و كم بينايان استان تهران درنظر دارد، از ابتدای مرداد ماه  دوره آموزشي  شنای بانوان  را در استخر پردیس برگزار نمايد.

از عزيزان نابينا و كم بينا تقاضا مي شود تا پايان تیرماه جهت ثبت نام  با شماره ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي دو و میدانی بانوان

                                        

هيئت نابينايان وكم بينايان استان تهران در نظر دارد در مرداد ماه  زير نظر مربي، دوره آموزشي دووميداني بانوان دراستاديوم شهيد هرندي برگزار نمايد.

 عزيزان نابينا و كم بينا تقاضا مي شود تا پايان تیر ماه جهت ثبت ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي دو و میدانی بانوان

                                             ثبت نام كلاسهاي آموزشي دو و میدانی بانوان

هيئت نابينايان وكم بينايان استان تهران در نظر دارد در مرداد ماه  زير نظر مربي، دوره آموزشي دووميداني بانوان دراستاديوم شهيد هرندي برگزار نمايد.

 عزيزان نابينا و كم بينا تقاضا مي ادامه مطلب

اطلاعیه ثبت نام كلاسهاي آموزشي جودو

                                                       اطلاعیه  ثبت نام كلاسهاي آموزشي جودو

 

هيئت نابينايان و كم بينايان استان تهران در نظر دارد بعد از ماه مبارك رمضان در روزهاي (دوشنبه و پنجشنبه ) ساعت ۱۶ الي ۱۷:۳۰ زير نظر مربي ،دوره ادامه مطلب