ثبت نام كلاسهاي آموزشي گلبال بانوان

هيئت ورزشهای نابينايان و كم بينايان در نظر دارد، از ابتدای مرداد ماه در روزهاي زوج (شنبه،دوشنبه ،چهارشنبه ) ساعت ۱۴ الي ۱۶ ، دوره

آموزشي گلبال بانوان برگزار نمايد .

ازعزيزان نابينا و كم بينا تقاضا مي شود تا ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي گلبال بانوان

هيئت ورزشهای نابينايان و كم بينايان در نظر دارد، از ابتدای مرداد ماه در روزهاي زوج (شنبه،دوشنبه ،چهارشنبه ) ساعت ۱۴ الي ۱۶ ، دوره

آموزشي گلبال بانوان برگزار نمايد .

ازعزيزان نابينا و كم بينا تقاضا مي شود تا ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي فوتبال ۵ نفره

هيئت نابينايان وكم بينايان درنظر دارد ، از ابتدای مردادماه دوره آموزشي فوتبال ۵ نفره آقايان را دراستاديوم شهيد هرندي برگزار نمايد.

ازعزيزان نابينای B1 تقاضا مي شود تا پايان تیرماه جهت ثبت نام  با شماره تلفن ۵۵۱۵۵۵۵۵ دفتر هيات ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي فوتبال ۵ نفره

هيئت نابينايان وكم بينايان درنظر دارد ، از ابتدای مردادماه دوره آموزشي فوتبال ۵ نفره آقايان را دراستاديوم شهيد هرندي برگزار نمايد.

ازعزيزان نابينای B1 تقاضا مي شود تا پايان تیرماه جهت ثبت نام  با شماره تلفن ۵۵۱۵۵۵۵۵ دفتر هيات ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي شنای بانوان

هيئت نابينايان و كم بينايان استان تهران درنظر دارد، از ابتدای مرداد ماه  دوره آموزشي  شنای بانوان  را در استخر پردیس برگزار نمايد.

از عزيزان نابينا و كم بينا تقاضا مي شود تا پايان تیرماه جهت ثبت نام  با شماره ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي شنای بانوان

هيئت نابينايان و كم بينايان استان تهران درنظر دارد، از ابتدای مرداد ماه  دوره آموزشي  شنای بانوان  را در استخر پردیس برگزار نمايد.

از عزيزان نابينا و كم بينا تقاضا مي شود تا پايان تیرماه جهت ثبت نام  با شماره ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي دو و میدانی بانوان

                                        

هيئت نابينايان وكم بينايان استان تهران در نظر دارد در مرداد ماه  زير نظر مربي، دوره آموزشي دووميداني بانوان دراستاديوم شهيد هرندي برگزار نمايد.

 عزيزان نابينا و كم بينا تقاضا مي شود تا پايان تیر ماه جهت ثبت ادامه مطلب

ثبت نام كلاسهاي آموزشي دو و میدانی بانوان

                                             ثبت نام كلاسهاي آموزشي دو و میدانی بانوان

هيئت نابينايان وكم بينايان استان تهران در نظر دارد در مرداد ماه  زير نظر مربي، دوره آموزشي دووميداني بانوان دراستاديوم شهيد هرندي برگزار نمايد.

 عزيزان نابينا و كم بينا تقاضا مي ادامه مطلب

اطلاعیه ثبت نام كلاسهاي آموزشي جودو

                                                       اطلاعیه  ثبت نام كلاسهاي آموزشي جودو

 

هيئت نابينايان و كم بينايان استان تهران در نظر دارد بعد از ماه مبارك رمضان در روزهاي (دوشنبه و پنجشنبه ) ساعت ۱۶ الي ۱۷:۳۰ زير نظر مربي ،دوره ادامه مطلب

اطلاعیه ثبت نام كلاسهاي آموزشي جودو

                                                اطلاعیه  ثبت نام كلاسهاي آموزشي جودو

 

هيئت نابينايان و كم بينايان استان تهران در نظر دارد بعد از ماه مبارك رمضان در روزهاي (دوشنبه و پنجشنبه ) ساعت ۱۶ الي ۱۷:۳۰ زير نظر مربي ،دوره آموزشي جودو برگزار نمايد ادامه مطلب

دومين دوره كوهنوردي نابينايان و كم بينايان

دومين دوره كوهنوردي نابينايان و كم بينايان

هيات نابينايان و كم بينايان استان تهران در نظر دارد براي عزيزان نابينا و كم بينا دومين دوره كوهنوردي را بعد ازماه مبارك رمضان برگزار نمايد . از كليه عزيزان نابينا و كم بينا ادامه مطلب

دومين دوره كوهنوردي نابينايان و كم بينايان

دومين دوره كوهنوردي نابينايان و كم بينايان

 

هيات نابينايان و كم بينايان استان تهران در نظر دارد براي عزيزان نابينا و كم بينا دومين دوره كوهنوردي را بعد ازماه مبارك رمضان برگزار نمايد . از كليه عزيزان نابينا و كم ادامه مطلب

مسابقات گلبال آقايان به مناسبت سوم خرداد روز آزادي خرمشهر

مسابقات گلبال (آقايان ) به مناسبت سوم خرداد (روز آزادي خرمشهر )درتهران

همزمان با گراميداشت روز آزادي خرمشهر مسابقات گلبال آقايان در مجموعه ورزشي شهيد هرندي تهران برگزار شد وباقهرماني تيم هماگشت به پايان رسيد .

به گزارش روابط عمومي ادامه مطلب

مسابقات گلبال آقايان به مناسبت سوم خرداد روز آزادي خرمشهر

مسابقات گلبال (آقايان ) به مناسبت سوم خرداد (روز آزادي خرمشهر )درتهران

همزمان با گراميداشت روز آزادي خرمشهر مسابقات گلبال آقايان در مجموعه ورزشي شهيد هرندي تهران برگزار شد وباقهرماني تيم هماگشت به پايان رسيد .

به گزارش روابط عمومي ادامه مطلب

رقابتهاي قهرماني كشور دووميداني نابينايان وكم بينايان برگزار شد

رقابتهاي قهرماني كشور دووميداني نابينايان وكم بينايان برگزار شد

رقابتهاي قهرماني كشور دووميداني نابينايان و كم بينايان با حضور نمايندگان ۲۲استان كشور با نظارت كميته بين المللي پارالمپيك درتاريخ ۹و۱۰خردادبرگزار شد .

به گزارش روابط عمومي هيات نابينايان و كم بينايان ادامه مطلب

رقابتهاي قهرماني كشور دووميداني نابينايان وكم بينايان برگزار شد

رقابتهاي قهرماني كشور دووميداني نابينايان وكم بينايان برگزار شد

رقابتهاي قهرماني كشور دووميداني نابينايان و كم بينايان با حضور نمايندگان ۲۲استان كشور با نظارت كميته بين المللي پارالمپيك درتاريخ ۹و۱۰خردادبرگزار شد .

به گزارش روابط عمومي هيات نابينايان و كم بينايان ادامه مطلب

اولين دوره كوهنوردي نابينايان و كم بينايان به مناسبت اعياد شعبانيه آهار- ده تنگه (۲)

     اولين دوره كوهنوردي نابينايان و كم بينايان به مناسبت اعياد شعبانيه آهار- ده تنگه

به گزارش انجمن كوهنوردي هيات ورزشي نابينايان استان تهران برنامه كوهنوردي براي ورزشكاران عزيزنابينا و كم بينا درروز پنجشنبه مورخ ۹۴/۰۳/۰۷ برگزار گرديد. دراين دوره ادامه مطلب

اولين دوره كوهنوردي نابينايان و كم بينايان به مناسبت اعياد شعبانيه آهار- ده تنگه

     اولين دوره كوهنوردي نابينايان و كم بينايان به مناسبت اعياد شعبانيه آهار- ده تنگه

به گزارش انجمن كوهنوردي هيات ورزشي نابينايان استان تهران برنامه كوهنوردي براي ورزشكاران عزيزنابينا و كم بينا درروز پنجشنبه مورخ ۹۴/۰۳/۰۷ برگزار گرديد. دراين دوره ادامه مطلب

بانوی نابینای قهرمان

                                                                                   بسمه تعا‌لی

بانوی نابینای قهرمان

 

مسابقات کشوری دو و میدانی نابینایان در مواد مختلف ، شنبه مورخ ۹۴/۰۳/۰۹ آغاز شد و بانوی قهرمان تهرانی با پرتاب دیسک ادامه مطلب