رقابتهاي قهرماني كشور دووميداني نابينايان وكم بينايان برگزار شد

رقابتهاي قهرماني كشور دووميداني نابينايان وكم بينايان برگزار شد

رقابتهاي قهرماني كشور دووميداني نابينايان و كم بينايان با حضور نمايندگان ۲۲استان كشور با نظارت كميته بين المللي پارالمپيك درتاريخ ۹و۱۰خردادبرگزار شد .

به گزارش روابط عمومي هيات نابينايان و كم بينايان ادامه مطلب

رقابتهاي قهرماني كشور دووميداني نابينايان وكم بينايان برگزار شد

رقابتهاي قهرماني كشور دووميداني نابينايان وكم بينايان برگزار شد

رقابتهاي قهرماني كشور دووميداني نابينايان و كم بينايان با حضور نمايندگان ۲۲استان كشور با نظارت كميته بين المللي پارالمپيك درتاريخ ۹و۱۰خردادبرگزار شد .

به گزارش روابط عمومي هيات نابينايان و كم بينايان ادامه مطلب

اولين دوره كوهنوردي نابينايان و كم بينايان به مناسبت اعياد شعبانيه آهار- ده تنگه (۲)

     اولين دوره كوهنوردي نابينايان و كم بينايان به مناسبت اعياد شعبانيه آهار- ده تنگه

به گزارش انجمن كوهنوردي هيات ورزشي نابينايان استان تهران برنامه كوهنوردي براي ورزشكاران عزيزنابينا و كم بينا درروز پنجشنبه مورخ ۹۴/۰۳/۰۷ برگزار گرديد. دراين دوره ادامه مطلب

اولين دوره كوهنوردي نابينايان و كم بينايان به مناسبت اعياد شعبانيه آهار- ده تنگه

     اولين دوره كوهنوردي نابينايان و كم بينايان به مناسبت اعياد شعبانيه آهار- ده تنگه

به گزارش انجمن كوهنوردي هيات ورزشي نابينايان استان تهران برنامه كوهنوردي براي ورزشكاران عزيزنابينا و كم بينا درروز پنجشنبه مورخ ۹۴/۰۳/۰۷ برگزار گرديد. دراين دوره ادامه مطلب

بانوی نابینای قهرمان

                                                                                   بسمه تعا‌لی

بانوی نابینای قهرمان

 

مسابقات کشوری دو و میدانی نابینایان در مواد مختلف ، شنبه مورخ ۹۴/۰۳/۰۹ آغاز شد و بانوی قهرمان تهرانی با پرتاب دیسک ادامه مطلب

مقام آوران مسابقات شنای بانوان

به استحضار ميرساند يك دوره مسابقات شنا بانوان در روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۲/۹۴ دراستخر متوسليان به مناسبت آزادي خرمشهر برگزار گرديد دراين دوره از مسابقات ۱۰ ورزشكار دردو كلاس B1مجزاو كلاس B2-B3 به رقابت پرداختند به نفرات اول تاسوم هردوگروه ادامه مطلب

مقام آوران مسابقات شنای بانوان

به استحضار ميرساند يك دوره مسابقات شنا بانوان در روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۲/۹۴ دراستخر متوسليان به مناسبت آزادي خرمشهر برگزار گرديد دراين دوره از مسابقات ۱۰ ورزشكار دردو كلاس B1مجزاو كلاس B2-B3 به رقابت پرداختند به نفرات اول تاسوم هردوگروه ادامه مطلب

مسابقات شنای بانوان ویژه آزادسازی خرمشهر

به استحضار ميرساند هيئت نابينايان و كم بينايان در نظر دارد يك دوره مسابقات شنا بانوان به مناسبت ۳ خرداد (آزادي خرمشهر ) بين شنا گران نابينا و كم بينا در روز چهارشنبه ۳۰/۲/۹۴ در استخر متوسليان برگزار نمايد.

مسابقات گلبال آقایان ویژه آزادسازی خرمشهر

به استحضار ميرساند هيئت نابينايان و كم بينايان استان تهران در نظر دارد يك دوره مسابقات گلبال (آقايان ) به مناسبت ۳ خرداد (آزادي خرمشهر )درروز جمعه مورخ ۱/۳/۹۴ در استاديوم جانبازان و نابينايان شهيد هرندي با تعداد۵ تيم برگزار مي ادامه مطلب

مسابقات گلبال آقایان

به استحضار ميرساند هيئت نابينايان و كم بينايان استان تهران در نظر دارد يك دوره مسابقات گلبال (آقايان ) به مناسبت ۳ خرداد (آزادي خرمشهر )درروز جمعه مورخ ۱/۳/۹۴ در استاديوم جانبازان و نابينايان شهيد هرندي با تعداد۵ تيم برگزار مي ادامه مطلب

مسابقات شنای بانوان

به استحضار ميرساند هيئت نابينايان و كم بينايان در نظر دارد يك دوره مسابقات شنا بانوان به مناسبت ۳ خرداد (آزادي خرمشهر ) بين شنا گران نابينا و كم بينا در روز چهارشنبه ۳۰/۲/۹۴ در استخر متوسليان برگزار نمايد.

کوهپیمایی و کوهنوردی نابینایان و کم بینایان

139307300927548183897934هيات نابينايان و كم بينايان استان تهران در نظر دارد براي عزيزان نابينا و كم بينا را به ورزش  كوهپيمايي (كوهنوردي) برگزار نمايد از كليه عزيزان نابينا و كم بينا تقاضا داريم جهت ثبت نام با تلفن ۵۵۱۵۵۵۵۵ هيئت نابينايان تماس ادامه مطلب

کوهپیمایی و کوهنوردی نابینایان و کم بینایان

139307300927548183897934هيات نابينايان و كم بينايان استان تهران در نظر دارد براي عزيزان نابينا و كم بينا را به ورزش  كوهپيمايي (كوهنوردي) برگزار نمايد از كليه عزيزان نابينا و كم بينا تقاضا داريم جهت ثبت نام با تلفن ۵۵۱۵۵۵۵۵ هيئت نابينايان تماس ادامه مطلب