دومين دوره كوهنوردي نابينايان وكم بينايان به مناسبت دهه كرامت – روستاي كلوان

به گزارش انجمن كوهنوردي هيات ورزشي نابينايان استان تهران برنامه كوهنوردي براي ورزشكاران عزيز نابينا و كم بينا درروز يكشنبه

مورخ ۹۴/۰۵/۲۵ برگزار گرديد.

دراين دوره از صعود تعداد ۱۰ نفر از عزيزان نابينا وكم بينا به اتفاق همراهان خود ادامه مطلب

دومين دوره كوهنوردي نابينايان و كم بينايان

 

هيات نابينايان و كم بينايان استان تهران در نظر دارد براي عزيزان نابيناوكم بينا دومين دوره كوهپيمايي كلوان واقع در كيلومتر ۵۵ جاده چالوس درروزيكشنبه مورخ ۱۸/۵/۹۴ برگزار نمايد .

از كليه عزيزان نابيناو كم بينا تقاضا مي شود جهت ادامه مطلب

دومين دوره كوهنوردي نابينايان و كم بينايان

 

هيات نابينايان و كم بينايان استان تهران در نظر دارد براي عزيزان نابينا وكم بينا دومين دوره كوهنوردي به روستاي سنگان سمت جاده امامزاده داوود در روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۵/۹۴  برگزار نمايد .

ازكليه عزيزان نابينا و كم بينا تقاضا ادامه مطلب

دومين دوره كوهنوردي نابينايان و كم بينايان

دومين دوره كوهنوردي نابينايان و كم بينايان

هيات نابينايان و كم بينايان استان تهران در نظر دارد براي عزيزان نابينا و كم بينا دومين دوره كوهنوردي را بعد ازماه مبارك رمضان برگزار نمايد . از كليه عزيزان نابينا و كم بينا ادامه مطلب

اولين دوره كوهنوردي نابينايان و كم بينايان به مناسبت اعياد شعبانيه آهار- ده تنگه (۲)

     اولين دوره كوهنوردي نابينايان و كم بينايان به مناسبت اعياد شعبانيه آهار- ده تنگه

به گزارش انجمن كوهنوردي هيات ورزشي نابينايان استان تهران برنامه كوهنوردي براي ورزشكاران عزيزنابينا و كم بينا درروز پنجشنبه مورخ ۹۴/۰۳/۰۷ برگزار گرديد. دراين دوره ادامه مطلب

کوهپیمایی و کوهنوردی نابینایان و کم بینایان

139307300927548183897934هيات نابينايان و كم بينايان استان تهران در نظر دارد براي عزيزان نابينا و كم بينا را به ورزش  كوهپيمايي (كوهنوردي) برگزار نمايد از كليه عزيزان نابينا و كم بينا تقاضا داريم جهت ثبت نام با تلفن ۵۵۱۵۵۵۵۵ هيئت نابينايان تماس ادامه مطلب