مسابقات شنای بانوان

به استحضار ميرساند هيئت نابينايان و كم بينايان در نظر دارد يك دوره مسابقات شنا بانوان به مناسبت ۳ خرداد (آزادي خرمشهر ) بين شنا گران نابينا و كم بينا در روز چهارشنبه ۳۰/۲/۹۴ در استخر متوسليان برگزار نمايد.

کوهپیمایی و کوهنوردی نابینایان و کم بینایان

139307300927548183897934هيات نابينايان و كم بينايان استان تهران در نظر دارد براي عزيزان نابينا و كم بينا را به ورزش  كوهپيمايي (كوهنوردي) برگزار نمايد از كليه عزيزان نابينا و كم بينا تقاضا داريم جهت ثبت نام با تلفن ۵۵۱۵۵۵۵۵ هيئت نابينايان تماس ادامه مطلب

کوهپیمایی و کوهنوردی نابینایان و کم بینایان

139307300927548183897934هيات نابينايان و كم بينايان استان تهران در نظر دارد براي عزيزان نابينا و كم بينا را به ورزش  كوهپيمايي (كوهنوردي) برگزار نمايد از كليه عزيزان نابينا و كم بينا تقاضا داريم جهت ثبت نام با تلفن ۵۵۱۵۵۵۵۵ هيئت نابينايان تماس ادامه مطلب