استقبال از اولین دوره وبینار تخصصی شطرنج نابینایان بی نظیر بود

اولین وبینار تخصصی شطرنج نابینایان به همت انجمن شطرنج هیأت تهران برگزار شد.

رستم دویستی، رئیس انجمن شطرنج هیأت نابینایان تهران در گفتگو با ایران سپید در خصوص این وبینار گفت: این اولین وبینار تخصصی ویژه نابینایان بود که در رشته شطرنج ادامه مطلب