نتایج مسابقات آمادگی جسمانی هیئت تهران برگزار شده توسط فدراسیون نابینایان

مسابقات آمادگی جسمانی غیر حضوری نابینایان و کم بینایان، توسط فدراسیون نابینایان در دیماه ۹۹ برگزار شد و نتایج ورزشکاران هیئت تهران به شرح زیر است:
مهدی برجلو در رده سنی بزرگسالان در ماده طناب زنی در کلاس ب۱، مقام دوم.
محمدحسین ایران ادامه مطلب